Lược sử Ni Giới Bắc Tông Việt Nam

Như Đức biên soạn

Lời nói đầu

Sinh hoạt của Ni giới Việt Nam luôn luôn gắn liền với đất nước dân tộc. Ở cương vị chuyên tu, các ngài là bậc thầy lãnh đạo tinh thần, ở cương vị hoạt động xã hội, các ngài thực hiện tinh thần lợi ích nhân sinh. Cuộc đời và công hạnh của các vị Trưởng lão Ni là bài học kể hoài không bao giờ hết, là tấm gương quý báu cho các thế hệ trẻ sau này soi chung. Trong tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, chúng tôi cố gắng biên soạn tập lược sử này, trong điều kiện nhỏ bé và hạn hẹp của mình, để tỏ tấc lòng kính mộ, cùng ghi lại đôi nét hoạt động một thời của chư vị Tôn Đức Ni.

Được chuẩn bị và hoàn tất phần Ni Bộ Miền Nam trong năm 1993, cho đến nay nhân dịp Đại hội Nữ Phật tử Thế giới lần thứ 11 tổ chức tại Việt Nam, chúng tôi vâng lệnh quý Ni trưởng hoàn tất tài liệu để làm món quà dâng cúng dường. Trong phần trình bày không sao tránh khỏi sai sót, kính mong chư Tôn Đức hoan hỷ lượng thứ.

Mùa hạ năm 2009 

Thích Nữ Như Đức 

Kính ghi

Link tải sách:

Lược sử
Ni Giới Bắt Tông Việt Nam
(pdf)