Kategoria: Băng giảng

Chất Liệu Cuộc Sống – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Ni sư Như Đức giảng pháp tại Thiền viện Diệu Nhân

Băng giảng

Nụ Cười Thiền – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Đối diện nỗi sợ hãi thầm lặng – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Chuyển nghiệp là tu – Ni sư Như Đức

Băng giảng