Giới thiệu

Để giới thiệu một khung cảnh, một nếp sống thiền viện, chúng tôi mời các bạn bước vào trang web Viên Chiếu.

      Thiền viện Viên Chiếu được khai sinh bởi Hòa thượng Thích Thanh Từ, vị thầy khơi lại dòng thiền uyên nguyên của Việt Nam, dòng thiền một thời là sức sống của dân tộc, từ những thế kỷ đầu công nguyên. Vào năm 1975, có  khoảng mười thiền sinh trẻ từ núi xuống đồng bằng, dọn rừng mở đất đặt nền móng đầu tiên cho thiền viện. Họ chỉ là các nữ tu chân yếu tay mềm, nhưng với tấm lòng cầu đạo, sống đạo chân thật, đã làm nên một phép lạ giữa rừng hoang.

      Thiền viện Viên Chiếu ngày nay, với hơn một trăm thiền ni hoạt động, ngày càng khởi sắc bởi khung cảnh thiên nhiên được điểm tô, bởi nguồn sống trong tâm người cứ tuôn chảy bất tận. Họ cuốc đất, cấy lúa, làm vườn y hệt như một nông dân chơn chất. Nhưng họ còn học kinh, tọa thiền, làm thơ, viết văn, ca hát, vẽ vời. Họ yêu thương trẻ thơ, tụ tập giúp đỡ hướng dẫn cũng gần một trăm thiếu nhi ở trong vùng. Để mầm cây xanh vươn lên với trời cao, để ánh sáng chân lý nuôi dưỡng muôn loài.

      Thiền viện Viên Chiếu như một đại nguyện hiển hiện giữa Ta-bà, như hoa sen vươn lên từ bùn đất. Chứng tỏ rằng, với nguồn tâm trong sáng người ta có thể làm nên tất cả. Hãy tin tưởng và yêu thương nhau, như áng mây trôi làm đẹp bầu trời ngày nắng ấm.

Thiền viện Viên Chiếu

Quý Mùi, 2003