Avainsana: Hạnh Đạt

Như Đức, Hạnh Đạt

Mục Lục

*Như Đức
Sóng tan về đâu
Tình mẹ con
Nhà có mẹ già
Mùa thu nhớ mẹ
Chốn quê xưa
Mẹ và chuyện cổ tích
Tiếc thương

*Thủ bút thơ Hạnh Đạt

Kinh sách

Hạnh Đạt

Lời giới thiệu

Sư cô Hạnh Đạt (1954-2008) sinh quán Nha Trang, cháu ngoại cụ Phong Thạnh, một nữ Phật tử tín thành được nhiều người biết tiếng. Sư cô học xong năm thứ ba Đại học Văn Khoa TP.HCM, 1975. Đến với Thiền viện Viên Chiếu trong dáng dấp vừa thư sinh vừa lao động. Xuất gia 1977 với Hòa thượng Tông chủ thiền phái Trúc Lâm. Yêu thích văn thơ hội họa, con đường tu là con đường thăng hoa nội tâm để câu thơ nét bút tài tình hiển lộ.

Kinh sách