Băng giảng dài

Vì số lượng nhiều, do đó quý vị hoan hỷ tải về máy nhà từ từ nghe. Một số âm thanh không được tốt lắm, mong quý vị thông cảm cho.

Ni sư Như Đức:

Ni sư Hạnh Huệ:

  •