Tỉnh thức và cười

Viên Chiếu dịch

Lời giới thiệu

Sự tin tưởng vào tự tánh là nền tảng tất cả lời dạy của Sư bà Đại Hạnh. Sư bà thấy Phật tánh chói ngời trong mỗi chúng ta, và trong hơn bốn mươi năm, người đã dạy ta lấy bản tánh sẵn có này làm tiêu điểm.

Trong những bài pháp sau đây Sư bà đề cập đến đủ loại đề tài và giảng thuyết cho một thính chúng có nhiều trình độ cùng kinh nghiệm khác nhau. Có khi những điều Sư bà nói minh bạch, dễ hiểu, nhưng cũng có lúc lại vượt xa kinh nghiệm đời thường nên như khó mà hiểu nỗi- nhưng tiềm tàng dưới những lời giảng vẫn là niềm tin vào tự tánh. Hãy vững tin vào tánh Phật sẵn có, phó thác những gì xảy đến cho ta trong đời cho tự tánh và quyết tâm tiến bước.

Lúc mới nghe, có không hiểu hết mọi điều cũng chẳng sao. Nếu cứ áp dụng những gì đã hiểu thì kinh nghiệm tâm linh và sự thông tuệ sẽ đến một cách tự nhiên, giúp sự tu tập và đời sống tâm linh càng thêm sâu sắc, đưa chúng ta đi trên những hành trình không ngờ được.

Link tải sách:

Tỉnh thức và cười (pdf)