Tranh Thiền

Hạnh Đạt

Lời giới thiệu

Sư cô Hạnh Đạt (1954-2008) sinh quán Nha Trang, cháu ngoại cụ Phong Thạnh, một nữ Phật tử tín thành được nhiều người biết tiếng. Sư cô học xong năm thứ ba Đại học Văn Khoa TP.HCM, 1975. Đến với Thiền viện Viên Chiếu trong dáng dấp vừa thư sinh vừa lao động. Xuất gia 1977 với Hòa thượng Tông chủ thiền phái Trúc Lâm. Yêu thích văn thơ hội họa, con đường tu là con đường thăng hoa nội tâm để câu thơ nét bút tài tình hiển lộ.

Sinh thời, Sư cô còn rất nhiều tác phẩm còn ấp ủ mộng mơ, hoặc đã trình bày. Chắc chắn một điều là Sư cô rất thích có một ấn phẩm của riêng mình. Chúng tôi tiếp bước thực hiện kỳ vọng của Sư cô. Không thể làm đúng ý tác giả, nhưng để phần nào ghi tình bằng hữu. Chỉ xin như là một lời tưởng nhớ, một kỷ niệm cho đoạn đời đã qua. Theo di cảo của Sư cô, còn rất nhiều điều chưa biên tập hết ở đây, cùng với một phần thơ văn của thân hữu để cúng dường mười phương Ta-bà.

Viên Chiếu, tháng 11 năm 2008

Như Đức

Link tải sách:

Tranh Thiền (pdf)