Avainsana: Hạnh Huệ

Ôn lại cuộc đời Đức Phật – Ni Sư hạnh Huệ

Băng giảng

Hạnh Huệ dịch

Lời ngỏ

Mỗi người đều trải qua một đời, đủ thịnh suy thành bại, đủ buồn vui được mất, nhưng học hỏi được gì ở cuộc đời lại là chuyện khác.

Người ta có thể học hỏi được nhiều từ những việc nhỏ nhoi, bình thường; cũng như có người đã vô tâm trong những cơ hội lớn.

Những bài dịch này, có thể đóng góp cho người đọc thấy một lối nhìn để chúng ta nhận được rằng, làm đẹp cuộc đời là điều không phải xa xôi mà mỗi người chúng ta đều có khả năng thực hiện.

Kinh sách

Phật Pháp Thiết Thực – Ni Sư Hạnh Huệ

Băng giảng

Bàn Tay Của Phật – Ni Sư Hạnh Huệ

Băng giảng

Kinh Pháp Ấn – Ni Sư Hạnh Huệ

Băng giảng

Điều lạ lùng – Ni Sư Hạnh Huệ

Băng giảng

Vô Trụ – Ni Sư Hạnh Huệ

Băng giảng

Trong Tay Ta – Ni Sư Hạnh Huệ

Băng giảng

Viên Ngọc Quý – Ni Sư Hạnh Huệ

Băng giảng

Hạnh Huệ dịch

Tác giả:

THIỀN SƯ ĐẠI HUỆ PHỔ GIÁC

Tỳ-kheo tham học Đạo Khiêm biên

HẠNH HUỆ dịch

~~

link tải sách:

Tông Môn Vũ Khố (pdf)

Kinh sách