Avainsana: Hạnh Huệ

Bàn Tay Của Phật – Ni Sư Hạnh Huệ

Băng giảng

Kinh Pháp Ấn – Ni Sư Hạnh Huệ

Băng giảng

Điều lạ lùng – Ni Sư Hạnh Huệ

Băng giảng

Vô Trụ – Ni Sư Hạnh Huệ

Băng giảng

Trong Tay Ta – Ni Sư Hạnh Huệ

Băng giảng

Viên Ngọc Quý – Ni Sư Hạnh Huệ

Băng giảng

Hạnh Huệ dịch

Tác giả:

THIỀN SƯ ĐẠI HUỆ PHỔ GIÁC

Tỳ-kheo tham học Đạo Khiêm biên

HẠNH HUỆ dịch

~~

link tải sách:

Tông Môn Vũ Khố (pdf)

Kinh sách

Hạnh Huệ dịch

Lời giới thiệu

Cuộc sống luôn luôn là dòng sông trôi chảy, chúng ta sống là chảy, là hoạt động không ngừng. Vì luôn đồng hành, luôn tươi mới nên không đứng lại, không ở một bên bờ để ngóng tìm bờ bên kia.

Ni sư Đại Hằng (Daehaeng) đã thể nhập tính sống trọn vẹn. Những bài pháp mạnh mẽ của Sư giúp chúng ta cảm nhận năng lực vô tận của chính mình và của cả thế giới. Xin trân trọng giới thiệu bản dịch này, như một món quà cho năm 2012.

TN. Như Đức
Viên Chiếu đầu mùa An cư

Kinh sách

Hạnh Huệ trích dịch

Lời nói đầu

Phật tổ gá thân mộng, dạo cảnh mộng, giáo hóa người trong mộng, mong tất cả mau ra khỏi mộng dài sanh tử, làm người tỉnh thức, tự tại thong dong.

Chúng tôi nhân đọc ”Mộng Du Tập” của ngài Hám Sơn, thâm cảm chỗ dạy chí tình của Ngài, nên mộng đem lời quê mùa cùng vốn liếng chữ nho ít ỏi, trích dịch tập này, trước để tự xem, sau mong tất cả các bạn đồng mộng có duyên xem đến có được chút lợi ích nào chăng!

Hạnh Huệ

Kinh sách

Hạnh Huệ

(dịch từ tập ”Trung Hoa cố sự”)

Yết Đường, một học trò nghèo đời Tống, vì cuộc sống khó khăn, không đủ phương tiện theo đuổi công danh, ông lên phố mở trường dạy học. Bạn bè ông hơn một nửa đã đỗ đạt làm quan, xe ngựa võng dù nghênh ngang. Mỗi lần gặp ông, họ đều ngoảnh mặt làm ngơ, dường như chưa hề quen biết. Yết Đường ngậm ngùi than:

– Đọc sách chỉ cốt học làm người, làm người cần theo đúng bổn phận là tạo được nhiều việc thiện. Ta dạy trẻ con đọc sách hiểu đạo thánh hiền, cũng là trọn vẹn trách nhiệm làm người rồi. Bọn họ được phú quý vinh hiển, chẳng thèm nhìn ta, đó là việc của họ.

Ông lại rành thuốc men, nên thường chứa nhiều thuốc viên, thuốc tán tại trường. Hễ ai cần đến, ông xem mạch cho thuốc, tiền nong tùy ai muốn đưa bao nhiêu cũng được, nghèo quá không tiền thì thôi. Mọi người gọi ông là trưởng giả nhân hậu.

Bài viết