Kinh sách

Những quyển sách sau đây được đăng dưới dạng PDF.

Sách Viên Chiếu:


Tỉnh thức và cười
Viên Chiếu
dịch

Tông Môn Vũ Khố
Hạnh Huệ
dịch

Bồ Tát Có Bệnh
Như Đức
biên soạn

Cao Tăng Dị Truyện
Hạnh Huệ
biên soạn

Chân Không Thoáng Thấy
Hạnh Huệ
dịch

Ngụ Ngôn Thiền
Viên Thể
dich

Cửa Vào Thiền
Viên Chiếu
dich

Thiền Phật Giáo
Viên Thể, Thuần Phong
dịch

Bạch Ẩn Thiền Định Ca
Hạnh Huê, Thuần Bạch
dịch

Mộng Du Tập
Hạnh Huệ
trích dịch

Lược sử
Ni Giới Bắt Tông Việt Nam

Như Đức
biên soạn

Giáo Huấn Điển Tọa
Ngọc Bảo
biên dịch

Thập Đại Đệ Tử
Như Đức
dịch

Không có sông nào
để vượt qua

Hạnh Huệ
dịch

Tranh Thiền
Hạnh Đạt

100 ngày độc cư
Thuần Tỉnh
dịch

Ca Khúc Viên Chiếu
Hạnh Huệ

Không hẳn luôn như thế
Viên Chiếu
dịch

Những nhánh sông thầm trôi
Viên Chiếu dịch

Chuyện Tháng Tư
Như Đức
PL. 2546 – DL. 2002

Tiếc thương
Như Đức, Hạnh Ðạt

Tất cả
đều là lẽ đương nhiên

Hạnh Huệ
soạn dịch

Sự tích Thập Bát La Hán
Viên Chiếu

Viên Chiếu 30 năm
Viên Chiếu

Hoa Lộc Vừng Ơi
Viên Chiếu
2012

Xuân Ðã Ðầy Cành
Viên Chiếu

Chuyện Mùa Xuân
Hạnh Huệ
dịch

Cô bé Áo Vá và Mây
Viên Thể
dịch

Lắng nghe
Viên Chiếu

Màu Rêu Cổ
Như Đức

Giảng giải
Phẩm Phổ Môn

Hạnh Huệ
dịch

Tuổi thơ
và đường trở về

Thuần Nhuận

Tham vấn Nhập Thất
Như Đức

Chiếc áo cũ
Huyền Không
sưu tập